Skip to content

Afspraak is afspraak, wat als de franchisegever deze niet nakomt?

Als een franchisegever haar afspraken niet nakomt, is daar vaak een reden voor. Maar wat dan? Welke stappen gaat u ondernemen en hoe? In dit artikel vertellen we u wat u wat u kunt doen.

Wat is de reden?

Als een franchisegever de afspraken niet nakomt, is hier vaak een reden voor. Zonder reden kan het geschil makkelijk hersteld worden. U kunt de franchisegever aanspreken en waarschijnlijk zal het allemaal berusten op een misverstand. Of misschien was de communicatie niet helder.

Is er wel een reden waarom de franchisegever de afspraken niet nakomt, dan dient u als franchisenemer de franchisegever formeel aan te spreken. Dit doet u door een brief te schrijven of een mail op te stellen. Weet u niet precies wat u moet schrijven, of is dit niet toereikend, dan kunt u een adviseur inhuren om u bij te staan. Vaak is dit voldoende en komt u er samen met de franchisegever uit.

Aanspreken op formele wijze

Aanspreken op formele wijze betekent uit hoofde van de overeenkomst aangeven dat bepaalde taken of verplichtingen niet of onvoldoende worden nagekomen. Een ingebrekestelling met einddatum waarop de verbetering doorgevoerd moet zijn, kan hierbij horen. Deze ingebrekestelling dient wel aangetekend verstuurd te worden.

Mocht dit niet voldoende zijn, dan zou u met behulp van juridische ondersteuning uw recht wellicht kunnen afdwingen. Gelukkig hoeft het in de meeste gevallen zover niet te komen.

Franchiserelatie

De samenwerking in een franchiserelatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Het uitgangspunt hierbij is dat die relatie voor beide partijen voordeel oplevert, ook financieel. Soms loopt het anders wanneer gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de franchiseovereenkomst en het handboek, niet of onvoldoende worden nagekomen.

Belangrijk is dat alle afspraken, van meet af aan, voor partijen helder en duidelijk zijn. Dit is niet altijd het geval. In een gezonde relatie past het dat partijen bij verschil van inzicht over de nakoming van afspraken in gesprek gaan en naar een oplossing zoeken. Voorkom dat je door geen- of miscommunicatie verder uit elkaar groeit. Gebruikelijk is ook om in de overeenkomst vast te leggen hoe partijen in deze situaties met elkaar omgaan waardoor ze minder snel voor verrassingen komen te staan.

Resumé: in gesprek gaan, de franchisegever aanspreken per brief of email, een adviseur inhuren en in uiterste geval juridische ondersteuning

Ons advies biedt vrijheid en focus tegelijk.

Met commitment en een vooruitziende blik willen we waardevol voor je zijn. Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Illustratie van een ijsvogel

Kies voor kennis.

Van veranderende wetten tot inspirerende verhalen: we houden je op de hoogte van alles wat er in de franchisewereld speelt. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.