Skip to content

Nieuwe franchisewet: goodwill en non-concurrentiebeding

Binnen de nieuwe franchisewet is goodwill één van de vier belangrijkste onderwerpen. We vertellen u graag meer over de gevolgen van de nieuwe franchisewet met betrekking tot de onderwerpen goodwill en non-concurrentiebeding.

Overbruggingsperiode

Belangrijk om te weten is dat deze wetswijziging een overbruggingsperiode van twee jaar kent. De ingangsdatum hiervan is dus januari 2023 voor bestaande contracten. Bij een nieuw af te sluiten contract is deze wetswijziging per direct van kracht.

Bij een goede franchisesamenwerking groeit de franchiseformule succesvol door. Hier hebben zowel franchisegever als  franchisenemer profijt van. Het kan voorkomen dat de franchisegever wijzigingen in de formule wil doorvoeren waarbij de franchisenemer geen voordeel meer ervaart. Dan is het belangrijk dat de franchisesamenwerking op een goede manier beëindigd kan worden.

Artikel 920

Het artikel in boek 7 van het burgerlijk wetboek wat betrekking heeft op goodwill en het non-concurrentiebeding is artikel 920:

Lid 1 heeft betrekking op goodwill, lid 2 op het non-concurrentiebeding.

  1. De franchiseovereenkomst bepaalt in ieder geval:
  2. de wijze waarop wordt vastgesteld:

1° of goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer;

2° zo ja, welke omvang deze heeft, en

3° in welke mate deze aan de franchisegever is toe te rekenen;

  1. op welke wijze goodwill die redelijkerwijs is toe te rekenen aan de franchisenemer bij beëindiging van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer wordt vergoed, indien de franchisegever de franchiseonderneming van de betreffende franchisenemer overneemt om deze onderneming zelfstandig voort te zetten, danwel over te dragen aan een derde met wie de franchisegever een franchiseovereenkomst sluit.
  2. Een beding dat de franchisenemer beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de franchiseovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig als:
  3. het op schrift is gesteld;
  4. de beperking tot uitoefening van werkzaamheden enkel betrekking heeft op goederen of diensten die concurreren met de goederen of diensten waarop de franchiseovereenkomst betrekking heeft;
  5. de beperking onmisbaar is om de door de franchisegever aan de franchisenemer overgedragen knowhow te beschermen;
  6. het de duur van een jaar na het einde van de franchiseovereenkomst niet overschrijdt, en
  7. de geografische reikwijdte niet ruimer is dan het gebied waarbinnen de franchisenemer de franchiseformule op grond van de betreffende franchiseovereenkomst heeft geëxploiteerd.

Waardebepaling van de franchisevestiging

In de franchiseovereenkomst moet duidelijk staan hoe men de waarde van de franchisevestiging bepaalt op het moment dat een franchisenemer de samenwerking wil beëindigen. Bij de verkoop van de franchisevestiging aan de franchisegever kan een bepaalde rekenmethodiek worden toegepast. Maar vaak staat in het franchisehandboek en de franchiseovereenkomst een proces beschreven over de beëindiging. Zo kan vastgelegd zijn dat de waarde op dat moment door een onafhankelijke partij wordt bepaald.

Goodwill

Het komt nu nog vaak voor dat er weinig tot niets in de franchiseovereenkomst is vastgelegd over goodwill. De nieuwe wet franchise verplicht een duidelijke beschrijving van dit begrip. Dus hoe wordt de goodwill van de franchisevestiging tussen franchisegever en franchisenemer verdeeld bij verkoop van de franchisevestiging? De franchisegever dient vooraf na te denken over goodwill met de verschillende scenario’s en dit vast te leggen.

Non-concurrentiebeding

Het concurrentiebeding wat is opgenomen in de franchisewet is volledig in lijn met de bestaande jurisprudentie. Dat beschrijft onder andere dat het concurrentiebeding van de franchisenemer niet langer mag duren dan één jaar en qua gebied niet groter mag zijn dan het exclusieve werkgebied waar de ondernemer actief was.

Handig Overzicht goodwill en non-concurrentiebeding

Wilt u deze sheet per e-mail ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@franchiseadviseur.nl.

Ons advies biedt vrijheid en focus tegelijk.

Met commitment en een vooruitziende blik willen we waardevol voor je zijn. Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Illustratie van een ijsvogel

Kies voor kennis.

Van veranderende wetten tot inspirerende verhalen: we houden je op de hoogte van alles wat er in de franchisewereld speelt. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.