Skip to content

Waarom (franchise) fees in rekening worden gebracht

Voor het gebruik van de door de franchisegever ontwikkelde formule betaalt de franchisenemer een vergoeding aan de franchiseorganisatie. De wijze waarop dit gebeurt verschilt sterk per franchiseformule. In de praktijk betaalt de franchisenemer meestal verschillende vergoedingen, te weten de entreefee, de franchisefee en de marketing- en reclamefee.

Waarom entreefee betalen?

Deze vergoeding wordt in rekening gebracht als vergoeding voor de investeringen, zowel in tijd als in geld, die de franchise-organisatie heeft gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van het franchiseconcept. Ook wordt een deel van de kosten voor het opstarten van de specifieke vestiging hieruit betaald. Het is een eenmalig bedrag, te betalen bij de start van de samenwerking.

Waarom franchisefee betalen?

Om gebruik te mogen maken van een bepaalde formule, voor de operationele begeleiding en voor de inrichting van de toegevoegde waarde van de formule. De franchisegever heeft de plicht de formule te onderhouden, door te ontwikkelen en te innoveren. Hierdoor wordt ook de concurrentiepositie gewaarborgd en verbeterd.

Als franchisenemer heeft u recht op ondersteuning, begeleiding, training en coaching op bijvoorbeeld technisch, commercieel of bedrijfseconomisch gebied. Maar ook op advies over de financiering, benchmarking of het voeren van een administratie. Ook kan het voorkomen dat u bijvoorbeeld gebruik maakt van de schaalvoordelen op het gebied van logistiek en inkoop en de kennis en ervaring vanuit de formule.

De vergoeding die u hiervoor betaalt is de franchisefee. Ook wel de royalty, de servicefee, franchisevergoeding of de franchisebijdrage genoemd. Veelal bedraagt deze fee een percentage van de omzet (exclusief btw) en wordt deze periodiek in rekening gebracht. Ook kan een vast bedrag (fixed fee) per jaar, te voldoen per maand in rekening worden gebracht.

Waarom zit er zoveel verschil in hoogte van de franchisefee bij verschillende formules?

Naarmate een formule veel marge of rendement biedt zullen de fee’s hoger zijn, ook de mate van toegevoegde waarde bepaalt in grote mate de hoogte van de fee. In sommige branches zit meer marge op de producten of diensten dan in andere branches, waar de omloopsnelheden bijvoorbeeld hoger zijn. De hoogte van de fee is dus afhankelijk van vele factoren. De factoren die dit beïnvloeden verschillen per formule en zijn onder andere:

  • Het al dan niet berekenen van een entreefee (en de hoogte daarvan)
  • De aard, kwaliteit en het succes van de formule
  • De geboden ondersteuning en naamsbekendheid van de formule
  • De winstmogelijkheden van de franchisenemer

Belangrijk is dat het een “redelijke vergoeding” is: wat kost de formule en wat levert die op? Continuïteit is hierbij belangrijk waarbij zowel franchisegever als franchisenemer voldoende winst kunnen realiseren voor een gezonde bedrijfsontwikkeling.

Waarom betaal ik als franchisenemer ook nog eens een marketingfee?

Omdat de formule zich verder moet ontwikkelen en hiervoor ook marketing- en reclameactiviteiten dienen te worden ontwikkeld. Verder zal het merk geladen moeten worden en ook hier zijn kosten mee gemoeid. Deze marketingfee kan bij sommige formules ook vallen onder de franchisefee.

Het opstellen en uitvoeren van het reclame- en promotiebeleid vindt veelal centraal door de franchisegever plaats. Sommige franchisegevers berekenen de marketing- en reclamefee door in de maandelijkse franchisefee. Andere franchisegevers berekenen de kosten van deze inspanningen apart door aan de franchisenemer. De te betalen marketingfee kan een vast bedrag (fixed fee) zijn maar is veelal een percentage van de omzet.

Ons advies biedt vrijheid en focus tegelijk.

Met commitment en een vooruitziende blik willen we waardevol voor je zijn. Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Illustratie van een ijsvogel

Kies voor kennis.

Van veranderende wetten tot inspirerende verhalen: we houden je op de hoogte van alles wat er in de franchisewereld speelt. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.