Skip to content

Ontdek de Kracht van een Franchisevereniging

Een franchisevereniging is een vereniging van franchisenemers van een bepaalde formule. Het bestuur van de franchisevereniging vertegenwoordigt het belang van alle aangesloten franchisenemers richting de franchisegever op het gebied van formulemanagement, contracten, fee en dergelijke.

Een franchisevereniging is een belangrijke partner voor franchisegever binnen de samenwerking van franchising. Het vormt een collectieve kracht van franchisenemers die verbonden zijn aan een specifieke formule. De vereniging fungeert als een gezamenlijke stem en vertegenwoordigt de gedeelde belangen van haar leden tegenover de franchisegever. Het bestuur van de franchisevereniging speelt hierbij een centrale rol, als spreekbuis en belangenbehartiger. Vanwege het juridische karakter en structuur, zijn afspraken ook bindend.

Binnen de context van formulemanagement neemt de franchisevereniging actief deel aan discussies en besluitvorming. Het bestuur richt zich op het waarborgen van een optimale uitvoering van de formule in lijn met de belangen van de individuele franchisenemers. Dit omvat aspecten zoals productinnovaties, marketingstrategieën en operationele processen. Door een nauwe samenwerking met de franchisegever is er regelmatig overleg over formuleontwikkelingen en vindt er een professionelere samenwerking plaats.

Invloed op Formulemanagement en Contracten

Een ander essentieel aandachtsgebied is het beheer van contracten en financiële regelingen, waaronder de franchise fee. Het bestuur van de franchisevereniging bewaakt zorgvuldig de rechtmatigheid en redelijkheid van contractuele afspraken, en onderhandelt namens de aangesloten franchisenemers. Dit draagt bij aan een evenwichtige en eerlijke samenwerking tussen franchisegever en franchisenemers.

Voordelen van een Franchisevereniging

De franchisevereniging fungeert als een platform voor kennisdeling en onderlinge ondersteuning. Door ervaringen en inzichten te bundelen, creëert de vereniging een veilige omgeving waarin franchisenemers van elkaar leren en gezamenlijk sterker staan. Het bevordert een gevoel van eenheid en solidariteit onder de leden.

Kortom, de franchisevereniging is een essentiële schakel in het ecosysteem van franchising. Het vertegenwoordigt niet alleen de belangen van individuele franchisenemers, maar draagt ook bij aan een gezonde en constructieve relatie tussen alle betrokken partijen, wat uiteindelijk bijdraagt aan het succes van de gehele formule.

Veel Gestelde Vragen over het Oprichten van een Franchisevereniging:

Een franchisevereniging vertegenwoordigt de belangen van alle franchisenemers. Oprichting bevordert collectieve kracht en belangenbehartiging.

Belangrijke stappen zijn onder andere het hebben van voldoende geïnteresseerde franchisenemers, duidelijke statuten en een bestuur dat de belangen kan behartigen. Via de notaris wordt een vereniging opgericht met reglement en statuten.

Het aantal kan variëren, maar het is essentieel om een kritieke massa te hebben om effectief de belangen van de groep te kunnen vertegenwoordigen.

Voordelen zijn onder andere een gezamenlijke stem namens alle franchisenemers, die ook rechtsgeldig is en je hiermee een professionelere gesprekspartner bent naar franchisegever toe. Vaak zijn wij onafhankelijk (extern) voorzitter en voeren we de gesprekken namens de franchisenemers.

Het bestuur wordt meestal democratisch gekozen door de leden van de vereniging tijdens een algemene vergadering. Omdat er soms spanning kan zijn tussen franchisegever en haar franchisenemers, voeren wij vaak het woord en spreken namens de gehele franchise vereniging. (zonder emotie en met kennis van franchise, waardoor het meer over de inhoud gaat)

Belangrijke overwegingen zijn de statuten van de vereniging, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, en de juridische structuur van de vereniging.

Het bestuur vertegenwoordigt de belangen van alle franchisenemers, onderhandelt met de franchisegever en beheert de operationele zaken van de vereniging en legt financiële verantwoording af aan haar leden.

Dit kan variëren, maar vaak wordt een contributie gevraagd om de activiteiten van de vereniging te financieren.

Door regelmatige vergaderingen, communicatieplatforms en andere initiatieven zorgt de vereniging voor een open en gestructureerde dialoog. Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering waarbij uitleg en verantwoording wordt gegeven van het beleid en de financiële uitgaven.

Ja, een vereniging heeft invloed via het bestuur dat namens de leden onderhandelt en deelneemt aan besluitvorming over formulemanagement en contracten.

We helpen jouw formule optimaliseren. Bel direct 085 401 1699

Vul je e-mailadres in dan nemen wij contact met je op.

Bart de FranchiseAdviseur
Illustratie van een ijsvogel

Altijd op de hoogte van het laatste franchisenieuws? Schrijf je hier dan in voor de nieuwsbrief

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.

Illustratie van een vrouw met een verrekijker waar een ijsvogel op zit

Van begeleiding tot de voorzittersrol.

Wanneer je als franchisenemer de krachten wilt bundelen in een vereniging, helpen wij bij het oprichten daarvan. We stellen officiële documenten op, ondersteunen bij de samenstelling van het bestuur én adviseren over de overlegstructuur. Ook kunnen we de voorzittersrol nemen: ervaren, onafhankelijk en objectief. Zo zorgen we er samen voor dat de formule zich vanuit het oogpunt van de leden blijft ontwikkelen.

Het is ook mogelijk om een franchiseraad op te richten die als afvaardiging met een franchisegever overlegt. Maar omdat een raad in tegenstelling tot een vereniging geen entiteit is, geniet de vereniging in alle gevallen de voorkeur.

De juiste tools voor een goede samenwerking.

Onze Toolbox.

We werken het verdienmodel voor zowel franchisegever als franchisenemer uit. Daarbij is het belangrijk dat de fee die je ontvangt in evenwicht is met jouw toegevoegde waarde. Want alleen dan is de formule toekomstbestendig.

Franchiseovereenkomst

Alle rechten en plichten die in het franchisehandboek staan, leggen we vast in een waterdichte franchiseovereenkomst: juridisch correct en up-to-date. Documenten zoals de algemene betalingsvoorwaarden, inkoopovereenkomsten en intellectuele eigendomsrechten, rayoneringen nemen we op als bijlagen.

Canvas strategisch businessmodel

We maken een fictieve foto van je bedrijf over 3-5 jaar, waarbij we je businessmodel beschrijven in de ideale wereld. Dit geeft perspectief en helpt koers bepalen. Om het ideaalbeeld waar te maken, zetten we ambities om in actiepunten en kpi’s en beschrijven we hoe de beloftes aan de markt waargemaakt kunnen worden. Elke dag weer…

DISC-model

Wil je weten of een franchisenemer bij de formule past? Dan kijken we niet alleen naar kennis en ervaring, maar met het DISC-model ook naar gedrag. Hoe leer je elkaar beter begrijpen, je sluit immers een overeenkomst voor meerdere jaren met elkaar. Dit model is overigens ook inzetbaar op andere gebieden: van coaching en verkoop tot bedrijfscultuur en leiderschap.

Benchmark

Met een benchmarkonderzoek vergelijken we franchisenemers op 5 vlakken: klant, financieel, interne processen en innovatie en leren. Wie doet het goed en wie niet? En waarom is dat zo? Met de verkregen inzichten kun je gericht bijsturen: per locatie of voor de complete formule. Benchmark is een belangrijk instrument voor franchisenemers om inzicht te verkrijgen in hun prestaties en voor franchisegevers een belangrijke toegevoegde waarde.

Update franchisedocumenten

Je formule is continu in ontwikkeling, dus je documenten moeten dat ook zijn. In goed overleg scherpen we deze voor je aan. Ook checken we belangrijke franchisedocumenten periodiek voor je, zoals het franchisehandboek en juridische overeenkomsten zoals geheimhoudingsverklaring en franchisecontract.

Commissies

Met verschillende commissies op operationeel niveau worden taken en verantwoordelijkheden duidelijk en vergaderingen effectiever. We helpen je deze commissies samenstellen en monitoren de voortgang binnen iedere werkgroep.

Illustratie van een ijsvogel

Franchisehandboek

Om onduidelijkheden te voorkomen, staan alle spelregels beschreven in een franchisehandboek. Deze zijn verdeeld over 19 bedrijfskundige onderdelen, zoals marketing, ICT en overlegstructuren. Goed om te weten: dit franchisehandboek is een verplicht onderdeel van elke formule.

Begeleiding en coaching

We ondersteunen je met inhoudelijke adviezen en praktische tips. Daarbij kun je rekenen op onze betrokkenheid en profiteren van onze jarenlange specialistische ervaring op het gebied van franchise.

Franchiseportaal

Alle documenten die nodig zijn, vind je overzichtelijk terug in ons online portaal. Wordt er iets gewijzigd? Dan krijg je automatisch een melding. Het franchiseportaal is stevig beveiligd, heeft verschillende rechtenniveaus en is toepasbaar in meerdere talen. Het Portaal kan gebruikt worden door zowel franchisegevers als ook door franchisenemers onderling.

Werving en selectie

We begeleiden je bij de zoektocht naar nieuwe franchisenemers. Belangrijke troeven hierbij: ons uitgebreide netwerk en kennis van de franchise markt. Zijn we in gesprek met een kandidaat? Dan kijken we vooral naar de persoon en bewaken het pre contractuele toetredingsproces. Daarnaast geven we zekerheid in het proces door onze ervaring en expertise toe te passen op de toetreding.

Jaarplan

Iedere partij in de franchisesamenwerking, zowel franchisegever als ook de gelieerde franchisenemers, dienen een jaarplan op te maken. Dit vertelt tijdig iets over de ambities en koers die de formule of onderneming wenst te varen. Eerst met elkaar de inhoud bespreken, daarna pas uitvoeren. Gebruik de kennis en kunde van de franchisenemers om het plan van franchisegever naadloos aan te laten sluiten op deze wensen.

Franchisevereniging

We richten een franchisevereniging op als professioneel overlegorgaan, waarbij we vaak als onafhankelijk franchise specialist de voorzittersrol nemen. Het bestuur behartigt de belangen van alle aangesloten leden op het gebied van bijvoorbeeld formulemanagement, contracten en fees en vormt een gespecialiseerde toevoeging op de kennis van de franchisenemers op het gebied van franchise. (je haalt meer kennis in huis/aan tafel)

Mediation

Is er een conflict tussen franchisegever en franchisenemer? Dan treden we op als mediator: we analyseren de ontstane situatie en bemiddelen onafhankelijk. Met onze kennis en ervaring weten we probleemsituaties snel te localiseren.

Ons advies biedt vrijheid en focus tegelijk.

Met commitment en een vooruitziende blik willen we waardevol voor je zijn. Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Illustratie van een ijsvogel

Kies voor kennis.

Van veranderende wetten tot inspirerende verhalen: we houden je op de hoogte van alles wat er in de franchisewereld speelt. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.