Ga naar hoofdinhoud

Op deeltijdbasis ben ik betrokken bij De FranchiseAdviseur. Als partner van Bart houd ik de financiële ontwikkelingen in de gaten en heb ik een grote interesse in het menselijke aspect van samenwerken. De FranchiseAdviseur zet DISC analyses in bij haar franchisegevers en gelieerde franchisenemers in het toetredingsproces als onderdeel van de formule toelating. Deze gedragsanalyse helpt mensen elkaar beter begrijpen en de verwachtingen in een eerder stadium te delen.

In mijn vrije tijd dans ik graag.