Skip to content

hoe werkt het strategisch business canvas model

Hoe werkt het Strategisch Business Canvas Model?

Het model kent 4 hoofdgebieden:

 • Klanten
 • Aanbod producten of diensten
 • Infrastructuur
 • Financiële levensvatbaarheid

Het Strategisch Business Canvas Model vormt een blauwdruk voor een strategie welke geïmplementeerd wordt in de organisatie door middel van processen en systemen.

Canvas Business Model

1. Klantsegmenten

Doelgroepen zijn ruwweg in 5 klantsegmenten in te delen;

 • Massamarkt: In een massamarkt is geen onderscheid mogelijk (consumenten elektronicabranche) ; De waardeproposities, distributiekanalen en klantrelaties focussen allemaal op één grote groep klanten die in grote lijnen allemaal vergelijkbare behoeften en problemen hebben.
 • Nichemarkt: Bij een nichemarkt zijn de waardeproposities, distributiekanalen en klantrelaties vaak afgestemd op specifieke eisen in deze markt. Dit zien we vaak terug bij business modellen in leverancier-koperrelaties. Veel fabrikanten van auto-onderdelen zijn afhankelijk van aankopen door grote autofabrikanten.
 • Gesegmenteerd: In een gesegmenteerde markt zijn er slechts enkele verschillen in segmenten en behoeften.
 • Gediversifieerd: Een organisatie met een gediversifieerd klantenbusinessmodel bedient twee niet met elkaar samenhangende klantsegmenten met zeer verschillende behoeften en problemen. Zoals de samenwerking Ahold en Bol.com
 • Multi Sided markten/platforms: Beide organisaties 2 of meer onderling afhankelijke klantsegmenten (zoals mastercard creditcards die winkeliers nodig heeft voor acceptatie van de card).

2. Waarde propositie (welke belofte maak je waar…)

De waardepropositie is de reden dat klanten jouw bedrijf boven het andere verkiezen. Zij lost een klantprobleem op of voorziet in een klantbehoefte. Het is feitelijk een verzameling van voordelen die jouw bedrijf aan een klant biedt.

 • Kwalitatief: zoals klantervaringen
 • Kwantitatief: lage prijs, snelheid, betrokken, gemak, toegankelijk

We helpen jouw formule optimaliseren. Bel direct 085 401 1699

Vul je e-mailadres in dan nemen wij contact met je op.

Bart de FranchiseAdviseur
Illustratie van een ijsvogel

Altijd op de hoogte van het laatste franchisenieuws? Schrijf je hier dan in voor de nieuwsbrief

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.

3. Kanalen

Welke kanalen zijn er? In welke fase maken we gebruik van welk kanaal?

De bouwsteen Kanalen beschrijft hoe jouw bedrijf met zijn klantsegmenten communiceert en ze bereikt om haar waardepropositie te leveren. Communicatie-, distributie- en verkoopkanalen vormen het raakvlak van jouw bedrijf met jouw klanten. Kanalen kennen 5 verschillende fasen:

Kanalen Canas business model

4. Klantrelaties

Klantrelaties: Dit proces beschrijft de soorten relaties die jouw bedrijf aangaat met specifieke klantsegmenten. Deze relaties kunnen uiteenlopen van persoonlijk tot geautomatiseerd. Klantrelaties kunnen worden aangestuurd door verschillende motivaties:

 1. klanten acquisitie
 2. klantenretentie (behoud)
 3. verkoop stimuleren (upselling)

Verschillende soorten klantrelaties zijn:

 • Persoonlijke hulp: 1 op 1 relatie en gebaseerd op menselijke interactie.
 • Toegewezen hulp: Deze vorm van relatie wordt een klantvertegenwoordiger specifiek toegewezen. Dit is een relatie ontwikkelt zich normaal gesproken altijd over een lange periode
 • Self service: Geen directe relatie, het biedt alle noodzakelijke middelen aan klanten om zichzelf te helpen
 • Geautomatiseerde diensten:  Deze relatievorm mixt een geavanceerde vorm van klanten self service met geautomatiseerde processen. (bieden van filmaanbevelingen)
 • Communities:  Hierbij wisselen gebruikers onderling informatie en kennis uit om elkaars problemen op te lossen.
 • Co-Creatie: Klant -verkoper relatie om samen extra waarde te creëren. Zoals YouTube die haar klanten vraagt om content aan te leveren voor openbaar gebruik.

5. Inkomsten

De bouwsteen Inkomstenstroom representeert de cash die jouw bedrijf genereert uit elk klantsegment. Een business model kan twee verschillende soorten inkomstenstromen bevatten: inkomstenstroom uit eenmalige klantbetalingen, terugkerende inkomsten die voortkomen uit aanhoudende betalingen ofwel klantsupport na de aankoop (een waardepropositie aan jouw klanten bieden)

 • Goederenstroom / dienstenstroom
 • Franchisefee & reclamefee
 • Abonnementsgelden
 • Huren/leasen/lenen
 • Licentiegelden

6. Key resources

Key Resources beschrijft de belangrijkste assets die nodig zijn om te zorgen dat het business model werkt. Dit kan fysiek, financieel, intellectueel of menselijk zijn. Deze key resources kunnen eigendom van jouw bedrijf zijn of geleased cq. verkregen.

 • Fysiek: zoals gebouwen, winkels
 • Intellectueel: I.E (intellectueel eigendom). patenten, franchiseconcept, databases, auteursrechten
 • HR: mensen
 • Financieel: cash, kredieten, garanties

7. Kern activiteiten

De bouwsteen kernactiviteiten beschrijft de activiteiten die jouw bedrijf moet uitvoeren om ervoor te zorgen dat er met succes ondernomen kan worden. Bij de FranchiseAdviseur valt probleemoplossing onder een van de kernactiviteiten.

 • Productie en dienstverlening
 • Probleemoplossing (training en kennismanagement)
 • Platform en netwerk

8. Key partners

Jouw bedrijf kan om verschillende redenen een samenwerking aangaan met een Key partner. Dit kan zijn om business modellen te optimaliseren, risico’s te beperken of resources te verwerven. Er zijn 4 verschillende soorten partnerschappen:

 1. Strategische allianties tussen niet concurrenten
 2. Coöptatie: strategische samenwerking tussen concurrenten
 3. Joint ventures om nieuwe businesses te ontwikkelen
 4. Koper-leveranciersrelaties op betrouwbare leveranties te waarborgen

Voor het zoeken naar key partners zijn 3 motivaties van belang:

 1. Optimalisering en te behalen schaalvoordelen (voor kostenbeperking
 2. Beperking risico en onzekerheid (beter inzicht in de markt)
 3. Acquisitie specifieke resources en activiteiten (eigen klantkanalen overnemen zoals in de verzekeringsbranche gebeurt is)

9. Kostenstructuur

De kostenstructuur beschrijft alle kosten die jouw bedrijf moet maken om een business model te laten werken. Sommige modellen zijn meer kosten gestuurd dan andere. De business modellen van Lidl, Aldi zijn volledig gebouwd rond lage kostenstructuren.

In elk businessmodel moeten kosten tot een minimum beperkt worden. Echter voor sommige businessmodellen zijn lage kostenstructuren belangrijker dan voor andere modellen. Van belang is het aandeel vaste en/of variabele kosten in het businessmodel. Zo ontstaan er schaalvoordelen naarmate de afzet verder groeit en dalen de kosten per eenheid.

Kostenstructuur Canvas model

Ons advies biedt vrijheid en focus tegelijk.

Met commitment en een vooruitziende blik willen we waardevol voor je zijn. Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Illustratie van een ijsvogel

Kies voor kennis.

Van veranderende wetten tot inspirerende verhalen: we houden je op de hoogte van alles wat er in de franchisewereld speelt. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.