Skip to content

Jaarplan

Omdat franchise een betaalde dienst is (lees fee) dient hier ook een prestatie voor geleverd te worden. Deze prestatie bestaat uit de te leveren toegevoegde waarde of delen hiervan. Om ervoor te zorgen dat de juiste toegevoegde waarde geleverd wordt, is het van belang dat dit vastgelegd wordt in jaarplannen. Franchisenemers leveren hun jaarplan in en franchisegever maakt uit de inhoud van deze plannen een definitief jaarplan op. Dit jaarplan dienst dan besproken te worden met de franchisenemers en hiermee te worden vastgesteld. Dan wordt het ook uitgevoerd en zal dan ook door de franchisenemers moeten worden nageleefd. De aanwezige of nog op te richten overlegstructuren zorgen voor communicatie naar de gelieerde franchisenemers. Dit dient jaarlijks te gebeuren en bijgesteld te worden.

Aanpassingen in de formule, vanuit de jaarplannen, dienen te worden opgenomen in het franchisehandboek.

FranchiseAdviseur werkt met formats die hiervoor gebruikt kunnen worden en heeft veel ervaring met het inrichten van deze processen. Grote voordeel is dat iedereen weet waar men aan toe is hetgeen naleving van de afspraken bevorderd.

Waarom is een jaarplan cruciaal binnen franchise?

Een jaarplan gaat verder dan slechts een opsomming van doelen; het is een strategisch document dat de vertaalslag maakt van de overkoepelende franchisevisie naar concrete acties op lokaal niveau. Bij De FranchiseAdviseur hebben we 10 essentiële punten geïdentificeerd die onmisbaar zijn bij het opstellen van een effectief jaarplan voor een succesvolle franchisevestiging.

10 punten als de kern van een effectief jaarplan

1. Concrete Zakelijke Doelen

Hoe specifieker de doelen, hoe gerichter de acties. Onze jaarplannen beginnen met helder gedefinieerde en meetbare zakelijke doelen.

2. Vastlegging van de toegevoegde waarde uit de formule

Franchisenemers denken zelf mee over de invulling van de juiste toegevoegde waarde uit de formule. Hoewel franchisegever bepaalt, is er sprake van afstemming en overleg over de invulling hiervan.

3. Lokale Marketing en Promotie

Het jaarplan bevat een gedetailleerd overzicht van geplande marketing- en promotieactiviteiten om de lokale zichtbaarheid te vergroten.

4. Financiële Gezondheid en Doelen

Een grondige evaluatie en vastlegging van de financiële status en doelen, met een plan om deze te behalen en te verbeteren.

5. Doelgerichte Investeringen

Overzicht van geplande investeringen en uitgaven, gericht op het ondersteunen van de bedrijfsdoelen. Wie betaalt welk deel van de formuleontwikkeling is een belangrijke vraag in franchise. Waar houdt de dienstverlening van franchisegever op en vallen kosten bij franchisenemers.

6. Klanttevredenheid en Verbetering

Overzicht van geplande investeringen en uitgaven, gericht op het ondersteunen van de bedrijfsdoelen. Wie betaalt welk deel van de formuleontwikkeling is een belangrijke vraag in franchise. Waar houdt de dienstverlening van franchisegever op en vallen kosten bij franchisenemers.

7. Training en Ontwikkeling van Personeel

Details over de training en ontwikkeling van het personeel om operationele efficiëntie te bevorderen. Welke trainingen dragen bij aan het succes en belangrijk ook om de kosten vooraf goed te bespreken wie deze gaat dragen.

8. Operationele Verbeteringen

Strategieën voor operationele optimalisatie en efficiëntieverbeteringen. Dat kan zijn op gebied van personeel, winkelinrichting, begeleiding, ontwikkeling e.d.

9. Bewaking van het proces

Identificatie van potentiële risico’s en uitdagingen, met bijbehorende strategieën om deze te beheersen. Tijdens de uitvoering van het jaarplan (operationeel) is overleg tussen franchisegever en franchisenemer om te voortgang te bewaken en evt bij te sturen.

10. Maandelijkse en Kwartaalrapportages

Een gestructureerd rapportagesysteem (financieel) om de voortgang van het jaarplan te volgen en bij te sturen waar nodig.

Bij De FranchiseAdviseur omarmen we deze 10 punten als de kern van een effectief jaarplan, en we zijn er trots op dat we vele franchisenemers begeleiden bij het opstellen en implementeren ervan. Ontdek hoe onze expertise in het inrichten van deze processen kan bijdragen aan het succes van jouw franchiseonderneming. Neem de eerste stap naar een doelgerichte en succesvolle toekomst.

Nieuwsgierig? Bel direct 085 401 1699

Vul je e-mailadres in dan nemen wij contact met je op.

Nancy-Berendsen
Illustratie van een ijsvogel

Altijd op de hoogte van het laatste franchisenieuws? Schrijf je hier dan in voor de nieuwsbrief

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.

Ons advies biedt vrijheid en focus tegelijk.

Met commitment en een vooruitziende blik willen we waardevol voor je zijn. Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Illustratie van een ijsvogel

Kies voor kennis.

Van veranderende wetten tot inspirerende verhalen: we houden je op de hoogte van alles wat er in de franchisewereld speelt. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.