Skip to content

Franchiseovereenkomst

Als franchisegever werk je samen met zelfstandig ondernemers. Het is daarom noodzakelijk jouw plannen goed vast te leggen en vooraf duidelijke afspraken te maken. Een franchiseovereenkomst, ook wel franchisecontract genoemd, is één van de eerste documenten wat hierbij onmisbaar is.

Goede vastlegging franchiseovereenkomst

Een goede vastlegging is vereist om spraakverwarring of verschil in interpretatie te voorkomen.  Samen met de franchisegever stellen wij  de belangrijkste documenten hiervoor op:

Rechten en verplichtingen

In de overeenkomst staan alle rechten en verplichtingen van franchisegever en franchisenemer. Bijlagen bij de overeenkomst bepalen mede de verplichtingen. Denk hierbij aan een handboek, exploitatiebegrotingen, algemene voorwaarden, algemene betalingsvoorwaarden, inkoopovereenkomsten, conditiestelsels, garantieverklaringen, enzovoort.

Franchisecontract in de wet geregeld

De franchiseovereenkomst is in Nederland nu nog niet in de wet geregeld. Per 1 januari 2021 gaat de de nieuwe franchise wet van kracht. Met deze nieuwe wet zal ook de franchiseovereenkomst veranderd worden. Iedere franchisegever is dan verplicht om deze toe te passen.

Deze nieuwe wetgeving kent vier belangrijke bepalingen:

  • Informatieverplichting voorafgaande aan de franchiseovereenkomst. Dit is de zogenaamde pre-contractuele verplichting. Hierbij zijn juistheid en volledigheid van de gegevens vereist.
  • Informatieverplichting tijdens de overeenkomst. Dit kan geschieden middels overleg en afstemming met de franchisenemer en afstemming in het handboek.
  • Stemmingsrecht (50+1) bij belangrijke besluiten door franchisegever.
  • Goodwill/waardebepaling bij beëindiging van de franchiseovereenkomst.

Huidige definitie

In EG-verband bestaat nu de volgende definitie van de franchiseovereenkomst:

“Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst krachtens welke de franchisegever, de wederpartij, franchisenemer, tegen rechtstreekse of indirecte geldelijke vergoeding het recht verleent een franchiseonderneming te exploiteren voor de afzet van bepaalde type goederen en/of de verrichting van bepaalde diensten. Deze overeenkomst omvat tenminste verplichtingen met betrekking tot de mededeling door de franchisegever aan de franchisenemer van belangrijke know-how.”

Verder wordt in de jurisprudentie en literatuur als kenmerk van de franchiseovereenkomst vermeld dat:

“een franchiseovereenkomst een overeenkomst is waarbij zowel de franchisegever als de franchisenemer profijt hebben.”

Bouwstenenmodel

Het bouwstenenmodel van De FranchiseAdviseur voorziet in een compleet pakket aan dienstverlening. Dit om strategie en samenhang binnen de formule te waarborgen. Alle documenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij creëren een logische samenhang tussen de strategie en de uitvoering.

Meer weten over dit onderwerp? Bel direct 085 401 1699

Vul je e-mailadres in dan nemen wij contact met je op.

Naomi-Febie
Illustratie van een ijsvogel

Altijd op de hoogte van het laatste franchisenieuws? Schrijf je hier dan in voor de nieuwsbrief

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.

Ons advies biedt vrijheid en focus tegelijk.

Met commitment en een vooruitziende blik willen we waardevol voor je zijn. Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Illustratie van een ijsvogel

Kies voor kennis.

Van veranderende wetten tot inspirerende verhalen: we houden je op de hoogte van alles wat er in de franchisewereld speelt. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.